Pháp lý tòa nhà hỗn hợp tháp doanh nhân

Pháp lý dự án tòa nhà hỗn hợp tháp doanh nhân Hà Đông đầy đủ, rõ ràng. Dự án được phê duyệt với chiều cao 45 tầng nổi, 5 tầng hầm và 2 tầng lửng. 

Phối cảnh dự án tháp doanh nhân
Phối cảnh tổng thể dự án cạnh tuyến đường sắt trên cao
Các căn cứ pháp lý của dự án dựa trên các cơ sở sau:

Căn cứ luật xây dựng năm 2003;

Căn cứ luật nhà ở năm 2005 ngày 1/6/2006; Nghị định 90/2006/NĐ-CP ngày 6/9/2006 của nhà Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật nhà ở;

Căn cứ Luật bảo vệ môi trường ngày 27/12/1993;

Căn cứ vào Nghị định 08/2005/NĐ-CP ngày 24/1/2005 của Chính phủ ban hành về quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/2/2005 của Chính phủ ban hành về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về quy hoạch xây dựng ban hành kèm theo Quyết định số 04/2008/QĐ-BXD ngày 03/4/2008 của Bộ trưởng Bộ xây dựng và các quy chuẩn, tiêu chuẩn liên quan;

Quyết định số 866/2005/QĐ-UBND ngày 12/07/2006 của UBND Tỉnh Hà Tây về ban hành qui định về phân công, phân cấp, lập, thẩm định, quản lý Nhà nước và tôt chức thực hiện các qui hoạch thuộc thẩm quyền của tỉnh;

Quyết định số 1611/QĐ-UBND ngày 13/06/2008 của UBND tỉnh Hà tây về phê duyệt nhiệm vụ thiết kế qui hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Tòa nhà hỗn hợp tháp doanh nhân, Thành phố Hà đông, tỉnh Hà tây;

Xét đề nghị của công ty TNHH Thương mại, đối ngoại và sản xuất Anh Quân tại tờ trình số 87/TTr/AQ-08 ngày 16/05/2008; Bản cam kết của nhà đầu tư, đơn vị tư vấn, đơn vị thi công nền mòng tại các văn bản số 81/08/CV-AQ ngày 05/6/2008. số 378/CV-VPTV ngày 06/6/2008 v/v an toàn thiết kế, của Sở Xây dựng tại tờ trình số 1058/TT-SXD ngày 17/6/2008 về việc thẩm định và đề nghị phê duyệt Qui hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Tòa nhà hỗn hợp tháp Doanh nhân, thành phố Hà đông,

Chung cư tháp doanh nhân Hà Đông mở bán đợt 1 với mức giá ưu đãi từ 20 tr/m2. Liên hệ đặt mua căn hộ chung cư tháp doanh nhân tại đây!

Tổng số lượt xem trang